51 millioner skal spares

Forud for budgetforhandlingerne lyder et forslag, at der skal skabes et økonomisk råderum på 51,5 millioner kroner. Sådan lød det ved sidste møde i økonomiudvalget.

Råderummet skal give byrådet mulighed for at prioritere nye indsatser.

Reduktioner af serviceudgifter og overførselsindkomster skal sikre i alt omkring 35 millioner kroner. Det er i hvert fald direktionens forslag.

Derudover foreslår borgmester John Dyrby Paulsen (S), at ledere, medarbejdere og brugerbestyrelser ude omkring i institutionerne også kommer med forslag. Det lyder fra borgmesteren, at det vil give enhederne mulighed for selv at disponere over en del af råderummet.

Derfor lægges der op til en proces, hvor alle enheder gennemfører lokale effektiviseringer svarende til en procent af serviceudgifterne, dog således at halvdelen af beløbet forbliver i enheden til egen disponering. Den anden halvdel fratrækkes forlods enhedens budget som en rammereduktion på en halv procent. Det betyder i praksis, at der skal findes et råderum på godt 33 mio. kr., hvor de 16,5 mio. kr. forbliver i enhederne, hedder det i økonomiudvalgets dagsorden. Siger han til sn.dk.

Knud Vincents, der er gruppeformand for Venstre er ikke tilhænger af besparelser, der har en fast procentsats overalt. Han ser hellere, at der træffes politiske beslutninger om, hvor der skal spares.

Beslutningen ved sidste økonomiudvalgsmøde blev at udsætte sagen til næste møde med henblik på yderligere drøftelser.

 

Kilde: sn.dk.


KOMMENTARER ER IKKE TILGÆNGELIG PÅ DETTE INDLÆG