Læs

Blå bog: fortaleren for forebyggelse

Blå bog: fortaleren for forebyggelse

I en række af artikler, startende med borgmesteren, vil vi komme nærmere de hoveder, der slår de politiske slag i vores byråd og udvalg i Slagelse Kommune. I denne uge har vi således haft fornøjelsen af Ali Yavuz, formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Vi har stillet alle formænd og borgmesteren den samme række spørgsmål, der både handler om deres politiske karrierer og deres mere private sider. I denne omgang møder vi en yderst velforberedt Ali, hvor snakken går på gymnasietiden, værnepligt, om at være en tilgængelig politiker, samt nuværende og potentielle forebyggende og understøttende indsatser i forbindelse med sundhedspolitikken.


Ali Yavuz

Alder: 44 år
Fødested: Cide, Tyrkiet. Flytter til Danmark i 1980, da jeg er 6 år gammel
Nuværende bopæl: Slagelse
Uddannelse: Sproglig student fra Slagelse Gymnasium (1993). BA i Erhvervssprog (engelsk og tysk) på Vestsjællands Handelshøjskolecenter. Master i Kommunikation og Formidling fra CBS (1999).
Beskæftigelse: Virksomhedskonsulent på Jobcenter Slagelse siden 2007.
Parti: Socialdemokratiet
Civilstatus: Gift med Havva på 17. år.
Børn: 4 styks; 2 drenge på henholdsvis 15 og 14 og to piger på 7 og 3 år.


Inspirationskilde

Hvem eller hvad inspirerede dig til at gå ind i politik? Og hvad og hvem inspirerer dig nu?

Jeg blev for alvor inspireret tilbage i gymnasietiden. Nok i 2.g. Der havde vi samfundsfag og historie. Det var nogle fag jeg godt kunne lide. Jeg tænker også, jeg blev inspireret lidt ude fra. For eksempel af USA med de sortes borgerrettigheder. Det pensum vi gennemgik i gymnasiet inspirerede og interesserede mig bare generelt meget. Så meget, at jeg på et tidspunkt faktisk overvejede at læse historie efter gymnasiet.

Så er der også det med, at jeg ikke kan lide uretfærdighed. Jeg vil gerne kæmpe for de dårligt stillede og gøre en positiv forskel.

Efter endt uddannelse var jeg i Beredskabskorpset på Bornholm. Der skulle der vælges en tillidsrepræsentant. Jeg tænkte, at det kunne være interessant. Der var også en gulerod; et kursus på Bernstorff Slot. Jeg stillede op – mod tre andre. Det førte til kampvalg, hvor vi skulle lave et kort oplæg. Jeg må have gjort det godt nok, for jeg blev valgt som TR (tillidsrepræsentant).  Det var en fed oplevelse. Jeg havde egentlig ikke forberedt mig særlig meget, men det var første gang jeg skulle prøve at blive valgt til noget.

Efter overstået værnepligt gik jeg så ind i politik. Det var omkring 2002. Så valgte jeg at stille op til kommunalvalget i 2005 – for de Radikale. Jeg havde ikke regnet med at blive valgt. Jeg havde ikke gjort noget særligt for at blive valgt, ingen kampagner, plakater eller annoncer, kun mund-til-mund-metoden.

Jeg havde nær slået vores spidskandidat på personlige stemmer- der var kun 7 stemmers forskel! Der tænkte jeg: hold da op, det havde jeg ikke forventet.

Set i bakspejlet var det nok meget godt, at jeg ikke blev valgt ind, for det havde jeg slet ikke været klar til. Man skal også føle sig klar til det. Hvis jeg nu var blevet valgt, hvad indebærer det? Men det gav noget blod på tanden, så jeg stillede op igen fire år efter. Det gav mig noget mere erfaring imellem tiden.

Det er det samme som inspirerer mig nu; det vil sige, at jeg kan gøre en forskel. At jeg kan hjælpe borgerne til en bedre hverdag. Det mener jeg faktisk. Vi skal kunne gøre en positiv forskel, både for borgerne og for virksomhederne. Vi skal gøre Slagelse Kommune et bedre sted af være.

Og der er altid noget man kan gøre bedre.

Den sociale dimension – at være de svages talerør – inspirerer mig også nu.

Qua mit arbejde har jeg rigtig meget med virksomhederne at gøre. Tidligere har jeg været jobkonsulent, derfor har jeg også haft meget med borgerne at gøre. Det er vigtigt for mig, at vi kan hjælpe dem til at forsørge for sig selv, og sørge for at de kan være positive rollemodeller for deres børn.

Politisk aktivitet

Hvordan var du særligt politisk aktiv i dine tidligere år?

Jeg var ikke politisk aktiv i nogle politiske ungdomsorganisationer.

Politiske interesser

Er der særlig politik du brænder for og interesserer dig for?

Det er meget beskæftigelsespolitikken, erhvervspolitikken – uddannelsespolitik, og hele den forebyggende indsats. Derfor er jeg også heldig at få lov til at blive formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Den går meget på tværs af de andre udvalg. Det synes jeg er meget spændende.

Jeg er heldig at få lov til at blive formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Jeg har tidligere kort siddet i Handicap- og Psykiatriudvalget. Den sundhedspolitik vi har nu, som gælder frem til 2025, var jeg med inde over. Det er en lidt sjov krølle, at jeg var med til at udarbejde sundhedspolitikken, og at jeg så er tilbage i Sundhedsudvalget nu.

I den forbindelse, så interesserer tobak og rygning mig en del. Jeg deltog i KL’s Sundhedskonference for nyligt i forbindelse med KL’s sundhedsudspil. Der fik vi fortalt, at rygning faktisk er den enkeltfaktor, der har den mest negative indvirkning på alt muligt andet som; kræft, blodpropper og så videre. Og det går desværre den forkerte vej. Antallet af rygere er faktisk steget siden 2011. Dét er rigtig bekymrende. Det er velbeskrevet og vi skal handle.

Der skal ryges mindre i fremtiden. Første skridt i den retning kunne være ”røgfri skoletid”. Der er faktisk kun 5 kommuner i hele Danmark, der har røgfri skoletid – hvor både lærere og elever ikke ryger i skoletiden. Det er der selvfølgelig noget økonomisk i at få indført, og også et spørgsmål om, hvem der skal sørge for, at det bliver håndhævet.

Der kan vi gøre noget som udvalg. Det vil jeg i hvert fald sætte fokus på.

I forlængelse heraf, så er forebyggelse også et af mine store interessepunkter. Det giver rigtig god mening både på det menneskelige plan, men også det økonomiske og samfundsmæssige. Der skal ikke lige så mange penge til at forebygge som der skal til, når skaden er sket. Her tænker jeg, at tilgangen allerede skal være fra år 0.

Så skal fokus selvfølgelig også stadig være på tilbuddene.

I en kommune på vores størrelse, har vi nettoudgifter på ca. 15-16 millioner årligt, som følge af rygning. Kunne vi bruge bare et par millioner på den forebyggende indsats, så ville det være givet godt ud – også på den lange bane.

Mærkesager

Hvad har du gennemført inden for de første 100 arbejdsdage?

Som følge af ovenstående vil jeg gerne bruge de første 100 dage på at sætte spot på tobak, alkohol og misbrug.

Men det er jo et nyt udvalg med nye medlemmer – jeg er også selv ret ny i rollen som udvalgsformand. Så det vil jeg også bruge lidt tid på. Jeg forventer meget af vores nye udvalg og at vi får et godt samarbejde.

Fokusset på tobak, alkohol og misbrug og de andre indsatsområder som trivsel, bevægelse og kost skal gøres lavpraktisk. I dag står der i sundhedspolitikken, at vi skal have reduceret antal rygere og folk, der drikker mere end anbefalet, med en tredjedel, vi skal forbedre trivsel og meget andet i år 2025. Det er om syv år. Der er relativ lang tid til det. Derfor vil jeg gerne have fastsat et fireårigt mål i vores sundhedspolitik. Det vil sige, at vi om fire år finder ud af, hvor langt vi kommet og om vi har indfriet vores målsætninger.

Men i virkeligheden handler det om at finde ud af, hvilket fokus vi skal have på de forskellige områder og hvornår og hvordan. Det skal efterfølgende ikke dø hen efter fokusperioden. Det skal kunne driftes videre – det skal vi også finde ud af hvordan – samtidig med, det fortsat bliver udviklet.

Men i virkeligheden handler det om at finde ud af, hvilket fokus vi skal have på de forskellige områder og hvornår og hvordan.

Jeg ønsker virkelig at sætte Slagelse Kommune på landkortet på den positive måde inden for sundhedsområdet. Vi gør det allerede rigtig godt på nogle områder, og det skal udbredes.

Politiske bedrifter

Hvad er du særligt stolt af at have gennemført?

Nu har jeg jo kun siddet i byrådet i 4 år – og endda i opposition.

Men eksempelvis har der været Landsgrav Friskoles lokalplan. Skolen ville gerne udvide, men der var nabobekymringer i forhold til højden af bygningen, trafikken og husenes værdier. Det var altså en proces med to forskellige interesser. Jeg var i dialog med både naboerne og skolen. Der blev blandt andet holdt borgermøde. Med dialog mellem os, skolen og borgerne lykkedes det os at finde en fornuftig løsning for parterne (i den periode sad jeg i Erhverv-, Plan- og Miljøudvalget) – det er jeg stolt af.

I forhold til mit nye udvalg – hvis vi efter fire år kan se, at der er en betydelig nedgang i antallet af rygere, reducering i mængden af alkoholindtag og andre forbyggende/understøttende tiltag som tilsammen skaber en sundere helbredsprofil, så ville det gøre mig glad, fordi vi har gjort en indsats og rykket kommunen i positiv retning.

Ali, politikeren

Hvordan kan du gøre en forskel som politiker?

Derfor er det vigtigt at være tilgængelig i hele valgperioden. Det er meget vigtigt for mig, at borgerne ved det, og at de samtidig føler, jeg vender tilbage til dem.

For mig handler det om at gøre hverdagen bedre og nemmere for vores borgere og virksomheder. Det sker ved, at vi interesserer os for det, der optager folk. Ved at høre, hvad der betyder noget for folk. Derfor er det vigtigt at være tilgængelig i hele valgperioden. Det er meget vigtigt for mig, at borgerne ved det, og at de samtidig føler, jeg vender tilbage til dem.

Jeg tror det handler om, at man har lyst til at gøre en forskel for folk – og at man undgår mudderkastet.

Det handler også om selverkendelse, at se indad. Og så handler det om respekt, og om at kunne indgå kompromis.

Det betyder samtidig en hel del, at man er god til relationer, også på det professionelle plan. Jeg bestræber mig altid på at gå efter bolden og ikke manden. Det er sagen det drejer sig om. Det andet skaber ikke noget godt, og det kommer ikke borgerne til gode.

Jeg mener også, at lokalforankring kan hjælpe til at gøre en forskel. At jeg som politiker kender til mit lokalområde og har føling med det.

Menneskelige værdier

Hvilke menneskelige værdier kendetegner dig?

Jeg er optimist, men jeg er samtidig også realist. Det er meget vigtigt at være realistisk. Jeg er nok bare den type, der ser på muligheder frem for begrænsninger. Jeg afsøger derfor ofte mulighederne – men inden for rammerne, der er sat.

Jeg vil derfor aldrig bare sige ”nej” til et forslag eller et ønske, jeg vil altid finde ud af, om der er noget jeg kan gøre i den forbindelse inden for lovens rammer naturligvis.

Fritidsinteresser

Hvad laver du i din fritid?

Jeg er naturligvis meget sammen med min familie og børn.

Når tiden er til det, så kan jeg godt lide at se fodbold. Jeg er Fenerbahce-fan, et tyrkisk storhold. Mine bedste venner holder med rivalerne Galatasaray, så der driller vi hinanden lidt.

Derudover spiller jeg selv fodbold, på oldboys-niveau. Vi får rørt os lidt, det er måske ikke kønt at se på, men det er sjovt og hyggeligt.

Vi får rørt os lidt, det er måske ikke kønt at se på, men det er sjovt og hyggeligt.

Og nu har jeg fået det her aktivitetsur i gave. Apropos sundhed og forebyggelse, der skal jeg jo gerne være en rollemodel, og det vil jeg også gerne være. Uret fortæller mig, når jeg skal bevæge mig, så jeg kommer ud og går nogle flere ture.

Fun fact

Hvis man har set mig, så ved man, at jeg er en lys tyrker. Det er mit særlige kendetegn. I andre sammenhænge har jeg sagt, at der må have været en viking forbi sortehavskysten, hvor jeg kommer fra. Det er ikke ret ualmindeligt, at der findes sådan nogle lyse typer som mig i det område – sådan var min morfar også. Han var lige så lys som mig og med blå øjne.

Sagt med et smil, så tænker jeg, at hvis der har været en viking forbi i tidernes morgen, så er jeg jo bare kommet tilbage igen 🙂

Så er der mit navn og udtalelsen af dette. Kært barn har mange navne siges det. Jeg blev kaldt Arli i folkeskolen og i gymnasietiden. Det var først efter gymnasiet, at jeg blev kaldt, og vil kaldes, det jeg hedder nu, nemlig Ali, uden ’r’.


KOMMENTARER ER IKKE TILGÆNGELIG PÅ DETTE INDLÆG