Blå bog: en mand af højskolen

I en række af artikler, startende med borgmesteren, vil vi komme nærmere de hoveder, der slår de politiske slag i vores byråd og udvalg i Slagelse Kommune. I denne uge har vi således haft fornøjelsen af Troels Brandt, formand for Landdistrikts-, Teknik- og Ejendomsudvalget.

Vi har stillet alle formænd og borgmesteren den samme række spørgsmål, der både handler om deres politiske karrierer og deres mere private sider. Det var en travl, men omhyggelig Troels, der mødte os på Klarskovgaard i Korsør. Her fik vi ind i mellem møder snakket om blandt andet historie, kultur og hvad, der for nogen er grundstenen for dagens Danmark: højskolerne.


Troels Brandt

Alder: 50 år
Fødested: Kirkerup lidt uden for Sørbymagle
Nuværende bopæl: Skælskør
Uddannelse: Student fra Slagelse Gymnasium, socialpædagog fra Socialpædagogisk Seminarium i Aarhus (1993). Har desuden en diplom i ledelse og coaching og en master i ledelsesforandring
Beskæftigelse: Forstander på produktionshøjskolen i Ringsted
Næstformand i forstanderkredsen i Danmark. Sidder i øvrigt i Rådet for Ungdomsuddannelse, samt Rådet for Erhvervsrettet Uddannelse.
Parti: Radikale Venstre
Civilstatus: Kærester med Mette
Børn: 3 drenge på henholdsvis 26, 23 og 20 år.


Inspirationskilde

Hvem eller hvad inspirerede dig til at gå ind i politik? Og hvad og hvem inspirerer dig nu?

Jeg har været meget optaget af lederuddannelse inden for idræt. Jeg har været lærer på Gerlev Idrætshøjskole i mange år. Jeg har det grundlæggende sådan, at man bør tage aktiv del i det samfund man er født ind i – eller flyttet til.

Det vil sige, grundlæggende, hvis du vil have gjort noget, så går du i gang. Det handler om at påvirke borgernes hverdag på en god måde.

Meget af det, der har inspireret mig er båret af den grundlæggende højskoletanke. Den første højskole blev jo dannet i 1844 i Røddinge med dannelsesperspektivet om, at man kan lære en masse i skolen, men man kan dæleme også lære meget i fritids- og foreningslivet. I vores civilsamfund.

Meget af den udvikling og innovation vi har haft i de sidste 200 år er jo dannet i vores civilsamfund. Det er ikke opstået i en forvaltning eller i et ministerium. I forvaltninger og ministerier vedligeholder man og yder services og drifter, samt laver love og nogle rammer omkring. Men grundlæggende – det spring – det er det nye, det, der giver værdi for mange – og for en selv. Det er på mange måder højskoletanken.

Det har præget mig rigtig meget. Jeg var nyuddannet socialpædagog, da jeg kom til Gerlev. Her fik jeg lært rigtig meget af det dygtige og kompetente lærerværelse. Der mødte jeg sindssygt mange profiler, der havde rigtig meget at byde på. Her handlede det meget om, at vi ikke skulle kunne det hele selv, men at vi var et stærkt lærerværelse, der kunne arbejde sammen. Det skal aldrig blive en professionskamp. Vi skal forstå, at vi kan supplere hinanden, og lave et samlet læringsmiljø.

Så grundlæggende var det mit arbejde i foreningslivet og på Gerlev Idrætshøjskole, der inspirerede mig til at gå ind i politik. Det handler også om, at jeg har haft et ønske om at sætte et spor i det område, hvor jeg er. Og så selvfølgelig også perspektivet med at gøre tingene selv i stedet for at vente på, at nogen måske gør det.

Så grundlæggende var det mit arbejde i foreningslivet og på Gerlev Idrætshøjskole, der inspirerede mig til at gå ind i politik.

Det er også det, der fortsat inspirerer mig. Sammen med ledelse. Jeg synes, at mennesker er skønne, og menneskelige – og spændende. Det inspirerer mig at finde ud af, hvordan man får tingene til at fungere mellem mennesker i fællesskaber.

Politisk aktivitet

Hvordan var du særligt politisk aktiv i dine tidligere år?

Jeg var ikke engageret i politik som ung. Der var det idræt, der fyldte en del. Jeg var meget optaget af at dyrke idræt – volley – på et højt niveau.

Interessen for politik kom først med min uddannelse og mit arbejde – og via Gerlev Idrætshøjskole, som er meget stærk værdimæssigt. Jeg mødte som sagt nogle meget spændende lærere og også et dygtigt forskningsteam.

Politiske interesser

Er der særlig politik du brænder for og interesserer dig for?

Der er jo en grund til, at jeg er radikal. Så hele det uddannelsesmæssige aspekt og unge, der har haft det svært med grundskolen. De får jo en faglighed på værkstedet, samt erhvervsfaglig erfaring.

Derudover er jeg formand for Local Action Group. Jeg har været med i 10 år. Det er et EU-program, der støtter landdistriktsprojekter. Der er jeg nødt til at takke af, fordi jeg er kommet ind i byrådet. Men der har jeg arbejdet meget med udvikling af landdistrikter på mikroskalaniveau. Her er det formålet, at man bottom-up støtter græsrodsbevægelser, der engagerer sig i sit lokalsamfund. På den måde kommer rammer og økonomi ovenfra, men det, der sker kommer nedefra. Det interesserer mig også meget.

I forlængelse heraf, arbejder jeg meget med lokaludviklingsplaner. Det er et nyt tilrettelægningsredskab, hvor borgerne i høj grad skal være med inden over udviklingen af lokalplaner. Det er helt afgørende at indføre dialog med borgerne, der synes, det er interessant. På den måde, finder vi ud af, hvad der egentlig er væsentligt for området. Samtidig, på den måde, inviterer vi også til demokrati.

Jeg tror ikke, at sådanne interesser bare kommer til en. Det handler om de værdimæssige og kulturelle rammer man er født ind i. Min morfar var landmand og havde et lille husmandssted, der var tilstrækkeligt til at brødføde fem mand. Det kan man jo slet ikke i dag. Det er blandt andet der, mine interesser stammer fra.

Derudover arbejder jeg meget for borgerinddragelse og bæredygtighed. Netop derfor indgik vi i et valgforbund med Alternativet, som jeg også synes er et meget spændende parti.

Mærkesager

Hvad har du gennemført inden for de første 100 arbejdsdage?

Sagt med et glimt i øjet, så minder det spørgsmål mig lidt om Napoleon, da han kom tilbage anden gang, fra Sankt Helena. Det var efter han tabte i Waterloo i 1814. Så blev han placeret ude på den ø og så kom han tilbage efter 100 dage.

Grundlæggende, har jeg planer om at kigge fremad. Jeg undgår allerhelst at være bagudskuende.

For mit vedkommende kommer det til at handle om lige at stikke fingeren i jorden. Det er nok ikke unormalt, når man sætter sig i en ny stol. Der er noget rent lavpraktisk, som forvaltningsteknik og viden herom. Også hvad for en rolle det er at være, når man er udvalgsformand. Det er umiddelbart noget andet end mine tidligere formandsroller, fordi det er i en forvaltningskontekst.

Men så tænker jeg også, at noget af den viden jeg har fra borgerdrevne organisationer, den kan jeg forsøge at indarbejde i udvalget. Som en slags videreførelse og udbygning.

I forlængelse af mine interesser, så er borgerinddragelse og bæredygtighed noget jeg også gerne vil have mere ind over mit arbejde.

Grundlæggende, har jeg planer om at kigge fremad. Jeg undgår allerhelst at være bagudskuende.

Én ting er i hvert fald – det hele tager tid! Én anden ting er også, det kan nytte noget, hvis man har en mere langsigtet plan.

Politiske bedrifter

Hvad er du særligt stolt af at have gennemført?

Jeg er ret stolt af, at De Radikale kom ind i byrådet denne gang. Det har ikke været en dans på roser. De radikale partier i vores område er ikke nødvendigvis særlig velskrevet. Det har været en lang rejse de sidste 4 år, fordi vi ikke kom ind ved valgkampen i 2013.

Det har været vigtigt for mig, i de sidste 4 år, at være synlig og aktiv i lokalområdet. Så jeg har sat ting i gang og understøttet tiltag. Det ser ud til at have båret frugt.

Troels, politikeren

Hvordan kan du gøre en forskel som politiker?

Nu spørger du én mand ud af 31 i et byråd.

Jeg tænker ro, eftertænksomhed, viden – og sikkerhed. Det betyder noget i et byråd, hvor der er 11 nye og spændende medlemmer. Det handler også om, at man kan være god til at få folk til at samarbejde og i forskellige konstellationer.

Især samarbejde, har hidtil virket for mig. Mange steder, jeg har siddet, der har det været nok at kunne samarbejde.

Menneskelige værdier

Hvilke menneskelige værdier kendetegner dig?

Jeg tror, man kan kalde mig stædig. Og vedholden. Andre vil nok også sige flittig.

Det er oftest ikke dem, der er dygtigst, der sætter en dagsorden – det er dem, der er flittige. Det er dem, der bliver ved og får tingene gjort.

Jeg er i hvert fald også engageret.

Jeg tror, man kan kalde mig stædig. Og vedholden. Andre vil nok også sige flittig.

Jeg kan godt lide at ”walk the talk” og ikke bare at ”talk”. Jeg har det bedst med at gøre det jeg siger, og at få tingene gjort. Det kan godt være en udfordring, når man sidder mange steder – men det giver bare rigtig god mening for mig.

Når der er masser af plads til at gøre ting, som der er i mange tilfælde, så er jeg slet ikke bange for at give den en skalle. Er der en lille ramme, så ville jeg splitte det hele ad, for det har jeg det meget sværere ved.

Så er jeg også en person med humor

Fritidsinteresser

Hvad laver du i din fritid?

Jeg er far med stort f.

Når det er sagt, så begynder det at knibe med fritiden. Jeg svømmer dog om morgenen hos Gerlev Idrætsforening. Så pisker jeg lige 40-50 baner. Jeg er jo en stor dreng, så det er godt at få bevæget sig lidt. Indimellem når jeg også en luntetur.

For mig er politikken meget en integreret del af mig, så det er på sin vis også fritid for mig at dykke ned i politik. Det er bare et kald for mig – uden at lyde religiøs.

Måske jeg skulle tage at finde ud af, at jeg er blevet 50 år, og ikke kan nå alt.

Derudover kan Mette og jeg godt lide at rejse. Kultur er meget en del af vores hverdag, da Mette er direktør på Guldagergaard, hun er fagligt nysgerrig på rigtig meget – og jeg holder bestemt også meget af forskellige kulturer.

I virkeligheden har vi alle mere tilfælles end vi tror.

Det er lidt en del af den radikale fortælling, at vi ikke skal være så bange for det fremmede og at det, der er anderledes også kan fremme og inspirere os. Det fandt jeg ud af, da jeg var med Danida – via Højskoleforeningen – i Kerala, Sydindien og være på en produktionshøjskole. I virkeligheden har vi alle mere tilfælles end vi tror.

Fun fact

Jeg er vild med historie. Der er jeg mange ting jeg ikke kan finde ud af. Men historie – jeg er lidt underlig – men hvis du giver mig et årstal og en begivenhed, så husker jeg det.

Jeg husker stadig da min historielærer – han var virkelig en dygtig underviser – fortalte om Slaget på Reden i 1801. Når han stod der, min historielærer, oppe på katederet og fortalte om det, der følte vi alle sammen, at vi var der midt i røg og krudtstøv.

Der er mange ting, man kan sættes i forståelsesmæssig ramme, når man kan sin historie.

 

Foto: Radikale, Youtube


KOMMENTARER ER IKKE TILGÆNGELIG PÅ DETTE INDLÆG