Elever lærer at hjælpe demente

Demens var på skoleskemaet, da en af Xclass’ 10. klasser havde besøg af en demenskonsulent i går. Det skete som led i temaugen, der har fokus på at gøre en forskel.

Demenskonsulent Bente Nørgaard fra Slagelse Kommune var derfor på besøg for at fortælle eleverne, om at tage hånd om demente.

I den forbindelse fik eleverne mulighed for at høre om, hvordan man kan se og høre om en person er dement. Samt, hvordan man hjælper dem.

Bente Nørgaard pointerer, at det er vigtigt at de unge ved, hvad de skal gøre i stedet for at vende ryggen til.

Møder demente i fritidsjob

Klasselærer Susie Lyngstrøm fortælle, at flere af eleverne er ansat i detailhandlen. Her støder de jævnligt på folk med demens og pårørende, der er ude med deres demente ægtefæller.

Derfor er konsulentbesøget godt, for det kan afhjælpe situationer, hvor de unge ikke ved, hvad de skal stille op.

For at ruste eleverne til praksis, blev de stillet en lille opgave. De skulle tegne en stjerne, mens billedet var vendt på hovedet – vel at mærke kun ved at kigge i et spejl.

Øvelsen giver et indblik i, hvordan en dement hjerne fungerer. Flere af eleverne havde problemerne med øvelsen, der derved gav dem indsigt i de udfordringer en dement har. En indsigt de var glade for at få.

Mellem 70-85.000 danskere lever ifølge Alzheimerforeningen med en demenssygdom. Det betyder, at 400.000 danskere lever med en dement person i familien.

 

Kilde: TV ØST.


KOMMENTARER ER IKKE TILGÆNGELIG PÅ DETTE INDLÆG