Blå bog: idrættens foregangsmand

I en række af artikler, startende med borgmesteren, vil vi komme nærmere de hoveder, der slår de politiske slag i vores byråd og udvalg i Slagelse Kommune. I denne uge har vi således haft fornøjelsen af Stén Knuth, formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

Vi har stillet alle formænd og borgmesteren den samme række spørgsmål, der både handler om deres politiske karrierer og deres mere private sider. Det var en særdeles aktiv Stén Knuth vi mødte, der i bogstaveligste forstand var løbet ud til os hos Mærk Efter. Foruden idrætten, var uddannelse, forsømt familietid og erhvervslivet på tapetet.


Stén Knuth

Alder: 53 år
Fødested: Slagelse
Nuværende bopæl: Slagelse
Uddannelse: Student fra Slagelse Handelsskole (HHX) i 1983.
Uddannet bankmand, 1985-87
Parti: Venstre
Beskæftigelse: Fortsat meget politik, samt arbejder på at få ny medlemmer godt på plads i byrådsgruppen
Civilstatus: Gift med Helle på 14. år
Børn: To drenge på hhv. 21 og 16 år og en pige på 12 år
Dyr: Aslan, en golden retriever


Inspirationskilder

Var der nogen eller noget, der inspirerede dig til at gå ind i politik? Og hvad inspirerer dig nu?

Hmm. Det var nogle af de udfordringer, jeg synes, jeg så, vi havde som kommune. Det vil sige uddannelsesniveauet og manglende integration. Jeg synes, jeg havde hørt en borgmester snakke om, at nu var vi lige ved at lykkedes med det hele – men det var jeg ikke helt enig i.

Jeg synes, jeg havde hørt en borgmester snakke om, at nu var vi lige ved at lykkedes med det hele – men det var jeg ikke helt enig i

Så jeg tænkte, at der måtte være en, der kunne gøre det bedre.

Nu inspirerer det mig, at jeg kan være med til at flytte kommunen derhen, hvor vi gerne vil have den. Fokus på erhvervslivet, stadig løft af uddannelsesniveauet, og stadigvæk at forsøge at få fat på de integrationsproblemer vi stadig har, og det er jo ikke fordi der ikke er gjort noget, men det viser at der er ingen kvikfiks på de udfordringer.

Men også at prøve at folde de muligheder og potentialer ud som vi har i vores kommune.

Så for mig er det faktisk mest politiske emner, og ikke personer, der har inspireret mig i mit politiske arbejde.

Politisk aktivitet

Hvordan var du særligt politisk aktiv i dine tidligere år?

Jeg var slet ikke politisk aktiv, da jeg var yngre.

Det startede først da jeg kom hjem fra OL i Sidney i 2000. Der tog Venstre fat i mig og spurgte om jeg ikke var interesseret i at gå ind i politik. Det havde jeg nogle samtaler med dem om. Da de henvendte sig, tænkte jeg, at jeg måtte finde ud af, hvad der var rød og blå. Ha ha. Jeg vidste selvfølgelig godt noget om det. Den politik som Venstre førte og stadig fører synes jeg ligger tættest på mine egne overbevisninger.

Da vi kommer til kommunevalget i 2001, der stiller jeg så op og får 73 stemmer, tror jeg. Ha ha. Så tænkte jeg; ”nå, jamen så har jeg da prøvet det”. Og så kom de og spurgte igen ved kommunesammenlægningen, så tænkte jeg; ”nå ja, jeg kan da godt stå der på listen et eller andet sted” – og så kom jeg ind i byrådet.

Der stiller jeg så op og får 73 stemmer, tror jeg. Ha ha. Så tænkte jeg; ”nå, jamen så har jeg da prøvet det”.

Så, jeg var egentlig ikke politisk engageret før det. Men da jeg var kommet ind, kunne jeg godt se, at det var ret spændende.

Det lignede på mange måder den sportsverden jeg kom fra.

Politiske interesser

Er der særlig politik du brænder for og interesserer dig for?

Ja, uddannelsespolitik. Lige efter det kommer hele kultur, fritids- og eliteidrætsområdet, som jeg nu er formand for. Jeg kommer fra den verden, jeg har altid interesseret mig for det, også da jeg var bankmand og leder på nogle produktionsskoler. Så jeg har altid brændt for idrætten og foreningslivet.

Jeg er altid vendt tilbage til min idræt, hvis jeg har haft udfordringer i mit liv, fordi jeg synes, jeg finder svarene der, eller genfinder mig selv.

Mærkesager

Hvad har du gennemført indenfor de første 100 arbejdsdage?

Der har jeg genfundet fodfæste, og fundet min nye plads i Byrådet.

Mit mål er på mange måder personligt, og at finde fælles fodslag med den nye borgmester. Jeg kunne godt tænke mig at finde ud af, hvilken retning vi skal hen med den nye borgmester. Hvor er vi på vej hen? Hvis vi kan finde ud af det, så er meget gjort.

Når det er sagt, så er det klart, at jeg selv har nogle drømme og ideer om, hvor vi skal hen som kommune. Dét kan ikke indfries på 100 dage. Jeg har dog en klar retning for, hvor jeg vil hen indenfor de store områder som er uddannelse, kultur og fritid og seniorområdet.

Jeg ønsker at få det hele til at spille, sammen.

Professionelle bedrifter

Hvad er du særlig stolt af at have gennemført?

Hele den opmærksomhed vi havde i forrige valgkamp i 2013 om erhvervslivet og mistede arbejdspladser. Der fik vi sat fokus på et erhvervsliv, der følte sig forslået og uden ordentlig kontakt med kommunen, hverken af deres borgmester eller administrationen.

Det var noget vi ville sætte fokus på, og vi ville sørge for, at det var attraktivt at være erhvervsdrivende i Slagelse Kommune.

Det synes jeg, vi er lykkedes med, da vi har været med til at skaffe et par tusinde arbejdspladser.

Det kom sig særligt til udtryk ved Dansk Industris Erhvervsklimaundersøgelse, hvor vi i 2013 lå som nummer 91 ud af 98 i hele Danmark. I dag ligger vi nummer 13 på listen. På fire år har vi rykket så meget. Det er jeg enormt stolt af lykkedes.

Det kvitterer erhvervslivet nu med ved blandt andet at ansætte flere folk i deres virksomheder.

Krøllen på det her – man kan sige, erhvervslivet skal nok klare sig – det er også at have et privat erhvervsliv, fordi det er dem, der skaber den velstand, der gør, at vi har den velfærd vi har i Danmark. Det vil sige, at når vi har virksomheder her i vores kommune, så har vi også arbejdspladser i kommunen som borgerne kan tage og vores unge har et sted at gå hen og få en læreplads. Derfor er det helt afgørende vigtigt, at vi har private arbejdspladser i vores kommune og naturligvis også offentlige arbejdspladser – for ellers skal vi alle sammen pendle. Det det vil nogen og gør det, mens andre gerne vil bo tæt på deres arbejdsplads.

Stén, politikeren

Hvordan gør man en forskel som politiker?

Det kan man gøre på mange måder, men sådan som jeg har gjort det, så er det ved at være i øjenhøjde med borgerne og virksomhederne. Det handler om at lytte til hvad der foregår, og se hvor folk og virksomhederne er på vej hen. Høre hvad de har for nogle udfordringer, og så prøve at løse det for dem.

Det handler om at lytte til hvad der foregår, og se hvor folk og virksomhederne er på vej hen.

Hvis man skal gøre en forskel, så skal man også anerkende og respektere det ansvar man har fået. Som borgmester har jeg i hvert fald set det sådan, at jeg – måske lidt voldsomt sagt – tjener folket.

Som leder skal man kunne lide magten, men når man så har fået den, så er det vigtigt at lytte til hvad det er borgere og virksomheder gerne vil. Ud fra det kan man så forsøge at skubbe og trække i den retning det ønskes, kombineret med de ambitioner og ønsker man selv har.

Dét tror jeg er en enormt vigtigt egenskab at have.

Menneskelige værdier

Hvilke menneskelige værdier kendetegner dig?

Tålmodighed.

Respekt for andre mennesker. Og ordentlighed.

Det er sådan som jeg har været som person altid i mit liv. Det har jeg også brugt som politiker, og det vil jeg også gøre i fremtiden.

Fritidsinteresser

Hvad laver du i din fritid?

Som borgmester har der ikke været meget fritid, men nu kan jeg mærke, at jeg får tid til at være sammen med min familie, fx at gå en tur i skoven. Jeg får også tid til mig selv, jeg får løbet en tur.

Jeg får også kigget på mine børn, og ser om de er godt på vej. Det kan jeg mærke, jeg sådan rigtig får tid til nu. Det er sådan noget man først lægger mærke til, når man er stoppet i et job, der fylder så meget.

Det er nu ganske rart, når nu det skal være. Det åbner også op for samtaler med familien om, hvad der nu skal ske. Det fylder meget, og det skal det også, for det er vigtigt.

Fun fact

Jeg er meget introvert. Som i meget. Det der med at komme ind i nye forsamlinger og snakke med folk – det kan godt være totalt grænseoverskridende for mig.

Jeg er meget introvert. Som i meget.

Det er som udgangspunkt ikke mig, at snakke foran 400-500 mennesker, men jeg gør det, fordi jeg ved det er vigtigt, at det forventes og fordi embedet også kræver at være leder er at vise og fortælle hvilken retning man ønsker.

Det ligger bare ikke naturligt til mig. Jeg er faktisk meget stille og ydmyg. Det ved folk, der kender mig godt.


KOMMENTARER ER IKKE TILGÆNGELIG PÅ DETTE INDLÆG