321 bedre til at passe demente

Social- og sundhedshjælpere, sociale- og sundhedsassistenter, samt sygeplejersker fra plejecentre skal i løbet af i år på kursus i plejen af demente.

Fire-fem arbejdsdage bliver til kursusdage, da Sundhedsstyrelsen har bevilget 1,7 millioner kroner til uddannelsesprojektet. Det kommer således de ansatte og demente borgere i Slagelse Kommune til gode.

Kompetenceløftet giver god mulighed for at klæde medarbejderne endnu bedre på og ruste dem til arbejdet med den voksende gruppe af borgere med demenssygdom, lyder det fra formand for kommunens seniorudvalg, Ann Sibbern (DF) til sn.dk.

Hun håber også, at kurset giver medarbejderne større tryghed i dagligdagen.

Fra Helene Jørgensen, der allerede har været på kursus lyder det, at man som medarbejder bedre forstår sammenhængen, og hvorfor borgerne måske reagerer som de gør. Hun ser det som en fantastisk ting, at hele organisationen bliver klædt på, så der opstår et fælles fagsprog at tale ud fra.

På kurserne får medarbejderne generel viden om demenspleje. Det er dog viden, om at forebygge udadreagerende adfærd fylder mest. Udadreagerende adfærd kan være både verbal og fysisk. Det er fx i form at råb, trusler eller urolig, grænseoverskridende og voldelig adfærd. Det skriver sn.dk.

 

Kilde: sn.dk.

 


KOMMENTARER ER IKKE TILGÆNGELIG PÅ DETTE INDLÆG