Læs

Forskningsprojekt: uddannelser til yderområderne

Forskningsprojekt: uddannelser til yderområderne

Hvordan breder man bedst muligt gode uddannelser ud til alle yderområderne i et land? Det bliver det centrale spørgsmål i et nyt forskningsprojekt, der i de kommende 15 måneder skal kortlægge de vigtigste internationale erfaringer. Det skriver Professionshøjskolen Absalon.

På professionshøjskolen er der stor fokus på at udbrede uddannelse i hele Region Sjælland – og samtidig at gøre det effektivt. Det gøres ved hele tiden at søge ny viden og nye metoder til løsning af opgaven.

Derfor er der mange gode grunde til at lægge et nyt forskningsprojekt på området i Center for Skole og Læring på Professionshøjskolen Absalon.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har godkendt forskningsprojektet, der skal undersøge de internationale erfaringer med udbredelse af regional uddannelse.

Forskningsleder Karsten Gynther kommer til at råde over et budget på én million kroner, der især skal bruges til at indsamle erfaringer og viden fra udlandet.

Et stort sektorprojekt

Flere uddannelsesinstitutioner kommer til at deltage i projektet. Således fordeler de opgaverne mellem sig og udarbejder et slutdokument med de vigtigste konklusioner.

Den afsluttende rapport bliver omdrejningspunktet ved en konference, hvor den danske uddannelsessektor skal drøfte den fremtidige tilrettelæggelse af regional uddannelse.

Karsten Gynther glæder sig meget over, at Professionshøjskolen Absalon har fået ledelsen af projektet.

Vi er jo i forvejen meget optagede af at sikre den regionale forsyning af uddannelse, så vi har et rigtigt godt afsæt i vores egen viden på området, siger Karsten Gynther.

E-læring er en mulighed

En af de lettest implementerbare løsninger vil typisk være ren e-læring, der først og fremmest kræver en god IT-infrastruktur.

Her peger Karsten Gynther på muligheder som uddannelsesstationer med videolinks, eller satellit-campusser.

Der kommer hele tiden ny viden til, så der vil være en stor vifte af uddannelsesmuligheder, som vi kan tage fat på at undersøge, siger Karsten Gynther.

Karsten har også til opgave at afdække de økonomiske forhold omkring de forskellige løsningsmodeller, da det har betydning for, hvad der er realistisk at gennemføre.

Afgrænsning og fælles fokus

I første omgang handler det dog om at afgrænse og udvælge hvilke lande og særlige tiltag, der skal tages udgangspunkt i. Det gør projektgruppen sammen med et fælles fokus, men Karsten Gynther peger på, at forskerne muligvis vil lægge vejen forbi institutioner i henholdsvis England, Tyskland, Sverige og Norge.

Rapporten skal ligge færdig i april 2019.


KOMMENTARER ER IKKE TILGÆNGELIG PÅ DETTE INDLÆG