Børneopdragelse

Opdragelse af børn er tit et svært emne. Alle har en mening om det, og alle mener, de gør det på den rigtige måde. Og hvis andre blander sig, går man i forsvarsposition og skyder med skarpt.

Gamle dage versus nutiden

I gamle dage fik børn et par på skrinet, hvis der var noget ballade med dem. Børn skulle have respekt for voksne. Men den respekt var tit skiftet ud med frygt og utryghed. Det betød i mange tilfælde, at børnene ikke ytrede sig om ting, de var utilfredse med eller kede af, fordi de var bange for konsekvensen.

I dag har mange børn ikke respekt/frygt for andre mennesker. De er i stedet mere bange for ikke at kunne præstere og leve op til samfundets krav om for eksempel gode karakterer. Eller krav om udseende og besiddelser, såsom de nyeste telefoner, det smarteste tøj eller frisure.

Hvis man kunne blande disse to yderligheder i opdragelse af børn, så er jeg sikker på et fantastisk resultat. Lidt mere respekt for andre mennesker, uden at være bange for dem. Og lidt færre krav om ydre præstationer. Det vil give vores børn en langt tryggere barndom, med gode relationer og mere tid til leg og frihed. Børnene vil automatisk få større selvværd, som er et must for at få et fantastisk liv. Hvilket jeg mener er en menneskeret.

Voksne, tag ansvar!

Men det er os voksnes ansvar, at dette sker. Forældrene skal skabe tryghed for barnet, og lære dem at respektere andre, og at livet ikke kun drejer sig om dem. Og samtidig skal barnet også lære at stole på sig selv.

Lærere og pædagoger, som børn i dag er rigtig meget sammen med, skal videreføre dette i skoler og daginstitutioner. Og samtidig putte viden ind i børnene.

Politikerne skal se på, hvad der er godt for både samfundet og de enkelte børn, så man som borger føler man bliver hørt, men samtidig bidrager til det fælles bedste.

Samarbejde er vejen frem

Det lyder meget simpelt, men jeg tror på, at samarbejde er vejen frem. Der er alt for mange individualister, der kun tænker på sig selv uden hensyn til andre. Vi skal tænke på, at vi lever i et udviklende fællesskab, og vi kan ikke gøre alting selv, men er afhængige af andre. Derfor skal vi hjælpes ad. Og det skal vi lære vores børn, ellers har de ikke en chance. Og den allerbedste måde at lære på er gennem leg. Og her tænker jeg ikke på stillesiddende computerspil. Nej, jeg tænker på at kravle og klatre, fanger, gemmeleg, boldspil osv. – og gerne ude i det fri. Og hvis de voksne en gang i mellem deltog, ville det blot være en ekstra bonus både for børn og voksne.

Pattedyr har fanget fidusen

Vidste du godt, at alle pattedyr på denne planet lærer gennem leg. Uanset om de skal lære at gemme sig, finde føde, forsvare sig, social adfærd og tusind andre ting. Vi giver vores børn al for lidt tid til fysisk leg. Og mange gange fordi vi ikke selv orker at lege med. Så er det meget nemmere at give dem en skærm.

Så alle I voksne, kom ud og leg. Samtidig er det jo både sjovt og sundt 🙂